Noorderpoort is een regionaal opleidingencentrum (ROC) met diverse locaties in de provincies Groningen en Drenthe. Het opleidingscentrum telt circa 14.000 studenten en ruim 1400 medewerkers. Het opleidingscentrum verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, taal en inburgeringscursussen en cursussen voor volwassenen.

De wensen van het Noorderpoort

Een programma voor (trainee) teammanagers van diverse locaties. Een persoonlijk leiderschapstraject biedt startende teammanagers de mogelijkheid om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Het stelt hen in staat om inzicht te krijgen in hun eigen stijl van leiderschap, sterke punten en ontwikkelingsgebieden. Door middel van individuele coaching en begeleiding kunnen ze vaardigheden zoals communicatie, besluitvorming, teambuilding en probleemoplossing verbeteren. Dit stelt hen in staat om effectiever leiding te geven aan hun teams en positieve resultaten te behalen.

Het resultaat

Een op maat gemaakt programma lopend van september 2023 tot en met april 2024. Een kick-off, zes gezamenlijke bijeenkomsten met alle teammanagers, drie intervisiebijeenkomsten, drie 1 op 1 coachmomenten en een gezamenlijke afsluiting.

Thema’s tijdens de training, de individuele coaching en de intervisie

  • Persoonlijk profiel: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

  • Kwaliteiten en drijfveren

  • Wat zijn mijn persoonlijke waarden waar ik vanuit werk en leef?

  • Doelen stellen op individueel- en teamniveau

  • De negen principes van ‘Persoonlijk Leiderschap’

  • Laat het ‘RAS’ voor je werken (de werking van het brein)

  • Talent: combinatie van kunnen, willen en zijn

  • Lencioni: de vijf frustraties van teamwork

  • De 8 managementrollen van Quinn

  • Van comfortzone naar groeizone